När  vi längtar... 

 Att vänta barn. Längta barn.